ÅHUS HISTORIA

Åhus historia går ända tillbaka till sen järnålder/vendeltid, då en betydande handelsplats var etablerad en bit uppströms om det nutida samhället. På 1000-talet uppfördes en borg utanför staden efter kontinental förebild. Uppförandet av borgen tillskrevs länge den lundensiske ärkebiskopen Eskil, men fynd av träkol vid en arkeologisk undersökning 2010 antyder att den kan vara äldre än så).

Åhus hette från början Aos (1296). Namnet betyder 'åmynning'. Under loppet av 1300-talet förändrades stavningen successivt till Åhus (Aahus 1330). Möjligen kan denna förändring ha skett genom lågtyskt inflytande. Staden var en betydande handelsplats i det danska riket. Sin blomstringstid som stad upplevde Åhus under 1200- till 1400-talet, då staden lydde under och gynnades av Lunds ärkestift. Bland annat uppfördes då en mur kring halva staden och en vall med vallgrav runt halva. Ruinerna av muren är de näst bäst bevarade resterna av en medeltida ringmur i det nuvarande Sverige. De äldsta kända stadsrättigheterna är från 1326, men enligt ortens egen tradition räknar man med att den grundades 1149, då ärkebiskop Eskil fick den som förläning.

Åhus medeltida rådhus, vilket omnämns i skrift första gången år 1431, är delvis bevarat i den byggnad vid torget som numera inrymmer Åhus museum.

Åhus förlorade mycket av sin betydelse i och med reformationen på 1500-talet, ett århundrade då också svenska plundringar drabbade hårt och bland annat förvandlade borgen till den ruin i hamnområdet den än i dag är. Nedgångsperioden fullbordades med att Åhus förlorade sina stadsrättigheter 1617, när fästningsstaden Kristianstad grundades av Kristian IV. 1658 kom Åhus till Sverige genom freden i Roskilde.

BADORT

Åhus var sedan långa tider känd som badort. Redan på slutet av 1800-talet gick badtågen på Åhusbanan från Kristianstad till Åhus. Varma sommardagar kunde 4 000-5 000 personer stiga av i nuvarande Stubbagatans förlängning för att ströva omkring utmed Täppetstranden.


Hämtat från wikipedia.se

ÅHUSSWEDEN

Arbetar med att samverka, markandsföra och utveckla Åhus

i frågor som samhälle, infrastruktur, näringsliv och besöksliv.